top of page

R E G I S T R Á C I A   

Na Maratón Pohronským Inovcom 2022 sa bude dať prihlásiť prostredníctvom Prihlasovacieho formulára (tlačidlo nižšie) od 7. marca 2022 od 20.00 hod. Registrácia priamo na mieste prezentácie v Novej Bani nie je možná. Limit počtu registrácii je spolu 100 pre kategórie Muži a Ženy, ďalších 20 miest je k dispozícii pre kategóriu Maratón so psom.

Informácie označené s * sú povinné. V prihlasovacom formulári uveďte svoje krstné meno a priezvisko s diakritikou a v plnom znení (nie prezývku, skrátené meno a pod.).

 
Minimálny vek účastníka:

Podujatia Maratón Pohronským Inovcom 2022 sa môže zúčastniť iba osoba s minimálnym vekom 18 rokov (t.j. osoba, ktorá najneskôr deň pred štartom dovŕšila vek 18 rokov). 

Štartovný poplatok a jeho úhrada:

1. Štartovné je 15 EUR za jedného bežca.

 

Štartovné je možné navýšiť o ľubovoľný finančný príspevok. Výťažok z akcie bude poukázaný formou daru neziskovej zdravotníckej humanitárnej organizácii MAGNA. MAGNA pôsobí medzinárodne a poskytuje pomoc deťom a ich rodinám v núdzi, vrátane obetí prírodných katastrof, vojen a konfliktov. MAGNA poskytuje pomoc ľuďom postihnutým konfliktom na Ukrajine (pre viac informácii kliknite na odkaz).

2. O spôsobe úhrady štartovného budú prihlásené osoby informované prostredníctvom e-mailu, ktorý bude odoslaný na adresu uvedenú v prihlasovacom formulári.

3. Úhrada štartovného poplatku musí byť vykonaná prevodom na účet podujatia Maratón Pohronským Inovcom v mene EUR a v stanovenom časovom limite. Platby v hotovosti a v inej mene nie sú akceptované.

4. Časový limit pre úhradu štartovného je 7 kalendárnych dní od dátumu odoslania e-mailu s informáciami o platbe štartovného poplatku.

Storno účasti:

1. Informáciu o stornovaní prihlášky na podujatie Maratón Pohronským Inovcom treba oznámiť bezodkladne prostredníctvom e-mailu na adresu maratoninovcom@gmail.com (storno účasti oznámené ústnou formou resp. prostredníctvom telefonického hovoru alebo prostredníctvom sociálnej siete nie je akceptované).

2. Štartovné bude vrátené po odpočítaní storno poplatku 5 EUR, a to iba v prípade, že informácia o stornovaní prihlášky na podujatie Maratón Pohronským Inovcom bola zaslaná prostredníctvom e-mailu na adresu maratoninovcom@gmail.com pred 19. marcom 2022 18.00 hod. (pre vrátenie štartovného je potrebné uviesť číslo účtu).

bottom of page