R E G I S T R Á C I A   

Na Maratón Pohronským Inovcom 2020 sa dá prihlásiť prostredníctvom Prihlasovacieho formulára (tlačidlo nižšie) najneskôr do 7. februára 2020. Registrácia priamo na mieste prezentácie v Novej Bani nie je možná.

Informácie označené s * sú povinné. V prihlasovacom formulári uveďte svoje krstné meno a priezvisko s diakritikou a v plnom znení (nie prezývku, skrátené meno a pod.).

 
Limit počtu účastníkov je spolu 160 pre kategórie Muži a Ženy, ďalšie miesta sú k dispozícii pre kategóriu Maratón so psom.

 

V kategóriách Muži a Ženy bola po naplnení počtu 160 a po naplnení zoznamu náhradníkov uzavretá registrácia. Registrácia je už uzavretá pre všetky kategórie.


 

Minimálny vek účastníka:

Podujatia Maratón Pohronským Inovcom 2020 sa môže zúčastniť iba osoba s minimálnym vekom 18 rokov (t.j. osoba, ktorá najneskôr deň pred štartom dovŕšila vek 18 rokov). Osobe s vekom od 15 do 17 rokov bude štart umožnený v prípade, že na miesto prezentácie sa dostaví jej rodič/zákonný zástupca, ktorý v prítomnosti organizátora podpíše súhlas so štartom neplnoletého účastníka na podujatí Maratón Pohronským Inovcom a organizátor svojim podpisom na tom iste mieste odsúhlasí štart neplnoletej osoby.

Štartovný poplatok a jeho úhrada:

1. Poplatok za štart jedného účastníka je 15 EUR za jedného účastníka.

2. O spôsobe úhrady štartovného budú prihlásené osoby informované prostredníctvom e-mailu, ktorý bude odoslaný na adresu uvedenú v prihlasovacom formulári.

3. Úhrada štartovného poplatku musí byť vykonaná prevodom na účet podujatia Maratón Pohronským Inovcom v mene EUR a v stanovenom časovom limite. Platby v hotovosti a v inej mene nie sú akceptované.

4. Časový limit pre úhradu štartovného je 7 kalendárnych dní od dátumu odoslania e-mailu s informáciami o platbe štartovného poplatku (nie od dátumu otvorenia e-mailu).

5. V prípade, že štartovný poplatok nebude na účte podujatia Maratón Pohronským Inovcom v určenom termíne, bude prihláška zrušená.

6. Štartovné je neprenosné, jeho odpredaj inému účastníkovi (resp. odkúpenie od iného účastníka) nie je akceptované. V prípade nerešpektovania tohoto pravidla bude účastník vylúčený z podujatia Maratón Pohronským Inovcom.

Storno účasti:

1. Informáciu o stornovaní prihlášky na podujatie Maratón Pohronským Inovcom treba oznámiť bezodkladne prostredníctvom e-mailu na adresu maratoninovcom@gmail.com (storno účasti oznámené ústnou formou resp. prostredníctvom telefonického hovoru alebo prostredníctvom sociálnej siete nie je akceptované).

2. Štartovné bude vrátené po odpočítaní storno poplatku 5 EUR, a to iba v prípade, že informácia o stornovaní prihlášky na podujatie Maratón Pohronským Inovcom bola zaslaná prostredníctvom e-mailu na adresu maratoninovcom@gmail.com pred 7. februárom 2020 24.00 hod. (pre vrátenie štartovného je potrebné uviesť číslo účtu).