top of page

T R A S A

 

PARAMETRE TRASY

  • Dĺžka trasy: 42 km   

  • Celkové stúpanie: +1500 m   

  • Celkové klesanie: -1500 m

  • Povrch: zmiešaný

MAPA TRASY A GPX

  • Mapa trasy: Link

  • GPX súbor pre trasu: Link

PRIEBEH TRASY

Po červenej  turistickej značke: Nová Baňa - Bukovina - Loksova lúka

Po zelenej turistickej značke: Loksova Lúka - Veľký Inovec, lúka

 

Po červenej turistickej značke: Veľký Inovec, lúka - Inovecké sedlo - Obycké lúky

Po modrej turistickej značke: Obycké lúky - Škripec pod Hrádkom

Po zelenej turistickej značke: Škripec pod Hrádkom - Jaďová (kontrola + občerstvovacia stanica sa nachádza na chate Jaďová cca 100 metrov od značenej turistickej trasy: odbočenie zo zelenej turistickej značky ku chate doprava, od chaty návrat na zelenú turistickú značku s pokračovaním ďalej) - Obyce, Modoš

 

Mimo turistickú značku: Obyce, Modoš (na hlavnej ceste pokračuj doprava) - Osná dolina, horáreň (cca 1,5 km dlhý úsek vedie po asfaltovej ceste, treba ísť po okraji cesty!)

Po žltej turistickej značke: Osná dolina, horáreň (odboč z hlavnej cesty doprava na žltú značku) - Pod Malým Inovcom (samokontrola - kliešte)

Po modrej turistickej značke: Pod Malým Inovcom - pod Kamenný vrch (miesto odbočenia smerom na Štambrk) 

 

Mimo turistickú značku (po cyklotrase Bajkom okolo Novej Bane): Štambrk - sedlo Kuchyňa

 

Po zelenej turistickej značke: Sedlo Kuchyňa - Nová Baňa, Základná škola sv. Alžbety (Školská ulica 15)

Na trase je viacero dlhších asfaltových úsekov, celkovo tvorí asfalt približne 30% dĺžky trasy.

Celá trasa s výnimkou krátkeho úseku za rozcestníkom Obycké lúky smerom k rozcestníku Šripec pod Hrádkom a úseku Obyce, Modoš - Osná dolina, horáreň (dĺžka tohoto úseku je 1,5 km) a úseku nad Veľkou Lehotou (pred Štambrkom) vedie po značených turistických chodníkoch a lesných cestách s turistickým značením. Informácie o vlastnom (doplnkovom) značení trasy podujatia Maratón Pohronským Inovcom (fáborky resp. kartónové šípky) budú poskytnuté účastníkom v infomaili a aj na mieste štartu.


 

bottom of page