top of page

V Í Ť A Z I   M A R A T Ó N U   P O H R O N S K Ý M   I N O V C O M

2018

Kategória Muži: Martin Halász 03:31:05

Kategória Ženy: Veronika Zrastáková 04:08:40

 

Kategória Maratón so psom: Ján Hošek a Salto 04:59:50

2017

Kategória Muži: Martin Halász spolu s Mariánom Priadkom 03:27

Kategória Ženy: Denisa Kušnierová 04:10

2016

Kategória Muži: Martin Kovaľ spolu s Bronislavom Novákom 03:39

Kategória Ženy: Gabriela Ambrušová 05:13

bottom of page